Slowwood - Fellesprosjekt av FMHO og HiB

"Slow wood" er eit samarbeidsprosjekt mellom tredrivaren hjå Fylkesmannen i Hordaland og Høgskole i Bergen. Prosjektet vert finansert av Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordland og Høgskole i Bergen.

Aktivitet:

- Bygge nettverk mellom næringsliv, FoU og offentlige forvalting

- Etablere ny kompetansemiljø ved Høgskole i Bergen

- Initiativtakar for å etablere eit ARENA-prosjekt for treforedling og trebyggeri

 - Arrangerer kurs, konferanse og seminar