Framtida er fornybar!

Me har stor glede av å invitere alle til ei "fornybar framtid".

Den 12.mai 2016 kan du vere med på ein dagskonferanse som fokuserer på samarbeid i trenæringa, utforingar og moglegheiter for meir bruk av tre i bygg. Arrangementet er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Bergen arkitekthøgskole og Henning Kongshavn Frønsdal (Link arkitektur AS)

Du vil få ei unik mogelegheit til å høre på innlegg t.d. av

I programmet finn du meir informasjonar om arrangementet.

Nytt sjansen å melde deg på