Ny tretekniker ansatt på BAS

Saiyiyala Wusiman

Saiyiyala Wusiman

Saiyiyala Wusiman har bachelorgrad med trevitenskap og teknologi (wood scince and engineering) fra ZheJiang Agriculture & Forestry University i Kina. Hun har erfaring innen ingeniør tegning, mekanisk design og produksjons base, trevitenskap, lim og belegg, produksjon av tre-baserte panel- og tømmerprinsipper. Hun har tre års erfaring i laboratorie med forskning på mikro –makro strukturer av forskjellige tresorter og samtidig har hun jobbet som tømmerkontroll-assistent. Arbeidsoppgavene bestod i treinspeksjon, tretørking, godkjenning av trelast samt testing av overflatebehandlinger. Hun har internasjonalt yrkeskvalifiseringssertifikat, stor interesse for faget og ser frem til gode samarbeidsprosjekt med dere alle.

Hun kommer til å arbeide med trerelaterte prosjekter og undervisning på BAS og delta i alle våre samarbeidsprosjekt.

Kontaktinformasjon: Sayyara@bas.org