Årets Trebyggeri 2015 – TRE flotte byggeprosjekter er nominert

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger.

For å markere den positive utviklingen og synliggjøre tre som byggemateriale, vil Treteknisk og TreFokus i samarbeid med Byggeindustrien, dele ut prisen Årets Trebyggeri 2015 under Byggedagene på Byggegallaen den 8. mars.

Juryen har gått gjennom et stort antall prosjekter som er ferdigstilt i 2015 og har plukket ut tre kandidater til prisen. De tre er Åsveien Skole i Trondheim, Treet i Bergen og Ås Gård - Senter for husdyrforsøk på Ås.

«Nå har juryen plukket tre verdige kandidater, fra en lang rekke gode prosjekter. Sjelden har man sett så mange innmeldte prosjekter til kåringen – og det er stor variasjon i type prosjekter som er nominert», forteller Aasm. Bunkholt i TreFokus.

 

De tre kandidatene er:

Åsveien Skole

Sted: Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Totalentreprenør: Betonmast Trøndelag
Arkitekt: Eggen Arkitekter
Landskapsarkitekt: Løvetanna
Rådgivere:
Bygg, brann, akustikk, energi, miljø og VA: Cowi
Geo: Multiconsult
Elektro: Vintervoll
VVS-rør: Sweco
VVS-ventilasjon: Asplan Viak
Vei: Vianova


Treet (boliger)

Sted: Bergen
Byggherre: BOB Eiendomsutvikling
Arkitekt: Artec Prosjektteam
Totalrådgiver: Sweco
Massivtre- og limtrekonstruksjoner: Moelven Limtre
Moduler: Kodumajatehase

 

Ås Gård, Senter for husdyrforsøk

Sted: Ås
Byggherre: Statsbygg/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør: Skanska
Arkitekt: ØKAW Arkitekter / Nyrens Arkitekter
Landskapsarkitekt: Link Landskap
Rådgiver: Multiconsult
 

Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Sentrale kriterier for bedømningen er: 
• Innovativ og/eller spennende trebruk
• Høy arkitektonisk kvalitet
• Energieffektivitet
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
• Bidratt til leverandørutvikling

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister
Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen
Hilde Tellesbø, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

 

Tekst frå Åsm. Bunkholt, TreFokus