Studietilbud - tradisjonelle og moderne trekonstruksjoner

Utdanningen ved HiB

De siste årene er det bygget flere pilotprosjekter med moderne trekonstruksjoner. Verdens høyeste trehus, Treet, med 14 etasjer er akkurat ferdig. Bærekonstruksjonen er i laminert tre og leilighetene er prefabrikkerte moduler i tre. Søreide skole er en ny skole bygget som forbildeprosjekt i Framtidens Bygg med utstrakt bruk av tre. Ullsmåg skole er bygget med massivtre og laminerte bærekonstruksjoner.

Disse byggene er lokale eksempler på bærekraftig byggeskikk som stadig blir viktigere i nasjonal og europeisk sammenheng. Målet med kurset er å styrke kompetansen i næringa slik at den kan bedre møte de krav som blir etterspurt. Spesielt med tanke på prosjektering av moderne trekonstruksjoner i flere etasjer.

Innhold

  • Kurset vil starte med grunnleggende kunnskap om trekonstruksjoner og hvordan disse beregnes etter norsk standard.
  • I fortsettelsen vil kurset fokusere på brann- og lyd-problematikk.
  • Kurset vil gi kunnskap om, og ferdigheter i planlegging og dimensjonering av massivtrekonstruksjoner (CLT).

Kontaktinformasjon

Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag (EVO)
E-post: videreutdanning@hib.no
Telefon: 55 58 59 99

Faglig kontaktperson:
Steinar Anda
e-post: sand@hib.no
Telefon: 55 58 77 32

Søknadsfrist: 06. mars 2016

Heile program