Verdens Høyeste Trehus

Verdens Høyeste Trehus er basert på bærekonstruksjoner i limtre og leiligheter bygget som byggmoduler. Konseptet tar utgangspunkt i at byggmodulene stables i fire etasjer, og at det bygges to plattformer (i 5. og 10. etasje) som forankres til et bæresystem i limtre. Plattformene i 5. og 10. etasje forsterkes med 3 m høye gitterdragere i limtre. Så stables nye byggmoduler i 4 etasjer. På denne måten kan det bygges 14 etasjer.

En av utfordringene med å bygge et trehus i 14 etasjer, er å hindre at bygget svaier ved sterk vind. Limtrekonstruksjonen er derfor forsterket med diagonale limtrestaver, samt at modulene kobles sammen med bæresystemet for å dempe svingninger i konstruksjonen.

For å beskytte bærekonstruksjonene i limtre vil bygget få innglassede balkonger på to sider. Dette vil gi bygget en helt særegen arkitektur, der limtrekonstruksjonene vil være synlige på innsiden av fasadeglasset. Gavlveggene blir fóret ut og isolert. Dette gir mulighet for at prosjektet kan bygges som et passivhus, noe som ytterligere styrker prosjektets profil som et miljøbygg. Prosjektet er innvilget støtte fra Enova for å bli bygget som et passivhus.

Prosjektet planlegges med to typer leiligheter, 2-roms leiligheter på 43 m2 og 3-roms leiligheter på 64-66 m2. Leilighetene i 5. og 10. etasje blir tilpasset til bæresystemet, slik at disse blir litt mindre. De fleste leilighetene får egen balkong. I tillegg får bygget takterrasser på toppen av bygget, i 13. og 14. etasje. I 9. etasje blir det dessuten et felles treningsrom, med nydelig utsikt over byen og fjorden. Mot sjøen planlegges havnepromenade og båthavn, mens det mot Damsgårdsveien etableres et grøntareal med flotte solforhold. I sokkeletasjen, som utføres i betong, blir det parkeringsanlegg og boder. Hele prosjektet vil få boligsprinkling.

BOB ønsker at prosjektet også skal være et pilotprosjekt for industrialisering av byggeprosessen. Det legges derfor opp til stor grad av prefabrikasjon, både med byggmoduler og bærekonstruksjoner i limtre. Også dekker i korridorer, trappekonstruksjoner, balkonger, sjaktvegger og heissjakt planlegges som prefabrikerte enheter, for å redusere montasjetiden på byggeplass. Kvaliteten på de enkelte produktene bedres ved at de er fremstilt innendørs i fabrikk, i tørre og tempererte omgivelser. Samlet sett forventes dette å gi et bedre sluttresultat.

Hele prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2015.

Idéen til et høyhus ved Puddefjordsbroen ble lansert av arkitekt Geir Brekke ved arkitektkontoret Lund & partnere i 2005, i forbindelse med reguleringsarbeidet for tomten. Prosjektet er senere utviklet av BOB til å bli Verdens høyeste trehus. Rune B. Abrahamsen i Sweco AS har hatt en sentral rolle, og blant annet utviklet bæresystemet og bruk av moduler, i samarbeid med Artec Prosjekt Team. 

Underveis i utviklingen av prosjektet har BOB vurdert ulike modeller for et høyhus i tre, blant annet bruk av elementer i massivtre. Dette er en modell som er benyttet både i Sverige (Växsjö), London (Murray Grow) og en rekke steder steder i Østerrike. Konklusjonen er at kombinasjonen av byggmoduler og et bæresystem i limtre gir de beste forutsetningene for å lykkes med prosjektet.