Prosjektleder

Simon Wolff
Rådgiver
Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Hordaland 55 57 21 73
fmhoswo@fylkesmannen.no 


Styringsgruppe og prosjektansvarlige ved hver institusjon

Cecilie Andersson
Prorektor
Bergen arkitekthøgskole 
988 36 892
ca@bas.org 

Ståle Brattebø
Avdelingsleder BA
Arna videregående skole og Hordaland fylkeskommune
Stale.brattebo@hfk.no 

Anne Sofie H. Bjelland
Prosjektleder
Avdeling for ingeniør, Høgskolen i Bergen 
55 58 72 47
ashb@hib.no 

Loftur Tor Jonsson
Høgsolelektor
Avdeling for ingeniør, Høgskolen i Bergen 
55 58 76 58
Loftur.Tor.Jonsson@hib.no

Petter Bergerud
Professor i romdesign/interiørarkitektur
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
55 58 73 00
petter.bergerud@khib.no 

Eva Britt Isager
Seksjonssjef
Klima, miljø og byutvikling, Bergen Kommune
55 56 57 03
Eva.Isager@bergen.kommune.no 

Karen Louise Nybø
Klima og Naturressurs
Hordaland Fylkeskommune
55 23 93 18 
Karen.louise.nybo@hfk.no