KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

Kunst- og designhøgskolens (KHiB) “Treprogram” startet opp i 2003 med FoU prosjektet “Former i Tre”. Den skulle teste ut treets muligheter og kvaliteter i spennet fra store romlige strukturer til raffinerte tredetaljer i objekter og møbler. En stor eksperimentell gitterverksdom ble reist og studentene ble utfordret til å vise sine produkter på den internasjonale Stockholm Funiture Fair. Begge fikk mye oppmerksomhet. Dette har pågått i 10 år. I år var KHiBs bidrag i Stockholm “The word is wood”.Prosjektet på Festplassen “Mood Catcher” satte ny høyde rekord med 32 meter.