Back to All Events

Bærekraftig frokost - Miljøvennlige nybygg i Bergen

  • Bergen Rådhus Bergen Noreg (map)

Bærekraftig frokost

Bærekraftig frokost er eit samarbeid mellom Bergen Arkitekthøgskole, Høgskolen i Bergen, Husbanken, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland

På haustens første Bærekraftig frokost 31.august blir det fokus på ventilasjonsløysingar og energisystem. To nybygg i Bergen blir presentert. Både kontorbygget ved Bergen togstasjon, bygd av ROM-eigedom, og SWECO-bygget på Fantoft, er BREEAM-sertifiserte.