Back to All Events

Etterutdanningskurs i prosjektering av moderne trekonstruksjoner - del 2


 • Høgskole i Bergen (map)

Del 2. Samling 18.-19. okt

Dag 1. Brannprosjektering i fleretasjes moderne trebygninger- teori, lover/forskrifter og løsninger.

Faglig ansvarlig og foreleser Professor Harald Landrø NTNU.

0830 – 0915 Rammebetingelser

 • Lover, Forskrifter, Veiledninger

0930 – 1015 Tre og Brann

 • Branntekniske egenskaper for materialet tre;
  • brennbarhet, antennelse, flammespredning, varmeutvikling
  • bidrag til brannutvikling og fullstendig brannforløp

1030 – 1215 NS-EN 1995-1-2:2004 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner (15 min. pause 1115 – 1130)

 • Del 1- 2: Brannteknisk dimensjonering
 • Gjennomgang, metoder og anvendelse

1215 – 1300 Lunsj

1300 – 1345 NS 3901: Krav til risikovurderinger av brann i byggverk

 • Spesiell fokus på tre i byggverk

1400 – 1445 Brannrådgivning/brannteknisk prosjektering av fleretasjes trebygninger

 • Dokumenterte og konseptuelle løsninger
 • Introduksjon til ‘Fire safety in timber buildings’ – Technical guideline for Europe. (Felles håndbok for Europa)

1500 – 1545 Brannteknisk prosjektering av ‘Treet’ i Bergen (14 etasjers trebygg)

 • Prosessen og det godkjente konsept
 • Orientering om obligatorisk øving til hjemmearbeid og studiemateriell for brannprosjektering

Dag 2. Prosjektering av lydisolering i fleretasjes moderne trekonstruksjoner- teori, lover/forskrifter og løsninger

Faglig ansvarlig sivilingeniør Jan Arne Austnes og forelesere fra Sweco Norge AS.

0830 – 0915 Rammebetingelser

 • Forskrifter, veiledninger, standarder, anvisninger - Siviling. Jan Arne Austnes

0930 – 1115 Lydfysikk og trekonstruksjoner, del 1 – 2. Siviling. Tore Sandbakk (15 min. pause 1015 – 1030)

 • Bølgefysikk, vibrasjoner, lyd/hørsel
 • Byggesystemer og lydoverføring mellom rom

1130 – 1215 Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger - Siviling. Bernt Heggøy

 • Intensjoner, virkeområde, lydklasser
 • Måleteknisk kontroll, avviksbehandling

1215 – 1300 Lunsj

1300 – 1345 Byggesystem I; Lydisolering i bindingsverkbygg - Siviling. Bernt Heggøy

 • Gjennomgang av typisk to-etasjers kryssdelt boligbygning

1400 – 1445 Byggesystem II; Lydisolering i massivtrebygning - Siviling. Jan Arne Austnes

 • Gjennomgang av 4-etasjers prosjekt Egenes Park, Stavanger
 • Eksempler fra kryssdelte HVPU-boliger, Bergen

1500 – 1545 Byggesystem III; Lydisolering i modulbygg - Siviling. Jan Arne Austnes

 • Gjennomgang av prosjekt ‘Treet’ i Bergen (14 etasjers trebygg)
 • Prosjektkrav, dokumentasjon, etterkontroll