Back to All Events

Etterutdanningskurs i prosjektering av moderne trekonstruksjoner - del 1


 • Høgskole i Bergen (map)

Del 1. Samling 6.- 7.sep

Dag 1: Konstruktiv del: Fagansvarlig Svein-Rune Kleppe, HiB.

Dimensjonering av bjelker og søyler i konstruksjonstre og limtre etter NS-EN 1995-1-1: Prosjektering av trekonstruksjoner:

0830 – 0915 Introduksjon av kurs og tre som bygningsmateriale

 • Oppbygning av tre og treforedling i Norge.

0930– 1015 Introduksjon av NS-EN 1995-1-1: Prosjektering av trekonstruksjoner

 • Oppbygning av standard og dimensjoneringskriterier

1030 – 1215 Spenningskontroller på bjelker og søyler

 • Kontroll av bjelker og søyler utsatt for aksialkraft, moment, skjær og torsjon, samt trykk normalt på fiberretning. Beregningseksempel.

1215-1300 Lunsj

1300-1445 Knekking og vipping av søyler og bjelker

 • Kontroll for knekkings- og vippingseffekter (instabilitet) på bjelker og søyler. Beregningseksempel.

1500-1600 Forskyvninger

 • Kontroll forskyvninger i bruksgrense der blant annet krypeffekten med klimaklasse har stor betydning. Beregningseksempel (1 forelesning)

Dag 2: Utforming og beregning av forbindelser etter NS-EN 1995-1-1: (Svein-Rune):

0830 – 1015 Introduksjons av ulike mekaniske forbindere og regelverk

 • Med mekaniske forbindere menes spikere, skruer, bolter, dybler og tømmerforbindere (bulldog). Trestandarden gir kapasitetsformler samt avstandsregler og reduksjonsfaktorer for spesielle geometrier. Oppslagsverket «Mekaniske treforbindelser» er mer egnet til praktisk dimensjonering, der en finner kapasiteten relativt enkelt med gitte forutsetninger.

1030-1115 Spikerforbindelser

 • Dimensjonering av spikerforbindelser

1130-1215 Forbindelser med skruer

 • Dimensjonering av skrueforbindelser

1215-1300 Lunsj

1300-1345 Forbindelser med skruer forsetter

1400 – 1445 Forbindelser med bolter og dybler

 • Dimensjonering av bolte- og dybelforbindelser 1500 – 1530 Forbindelser med tømmerforbindere
 • Dimensjonering av forbindelse med bulldog 1530 – 1600 Oppsummering
 • Presentasjon av øving til hjemmearbeid og materiale til selvstudium