Treklang er et fellesprosjekt for å fremme bruk av tre som materiale i Bergensregionen. En annen viktig motivasjon til samarbeidet er å etablere en felles plattform for kompetanseutveksling samarbeid og innovasjon. 

Mer informasjon kommer.