HØGSKOLEN på Vestlandet

Byggingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen er under kontinuerlig utvikling for å utdanne gode kandidater til byggebransjen. Tradisjonelt sett har bransjen ønsket kompetanse innen betong- og stålmaterialer fremfor tre. Vi ser nå en endring i bransjen og dermed også en endring i vårt fokus. Vi ønsker å ligge i front i utviklingen og utdanne ingeniører med kunnskap om bærekraft og miljøansvar. Dette gjør at kunnskap om tre som byggemateriale også i moderne konstruksjoner er et viktig område. Trematerialets plass i studiet er i dag under innføring i materialteknologi i starten av studiet og et eget konstruksjonsteknikk- kurs innen tre for tredjeårsstudenter. Vi har en ambisjon om å heve fokus på tre ytterligere i studiet og ser prosjektet TREKLANG som en ypperlig arena for kompetanseutveksling og utvikling innen temaet.

 


Kurs og studietilbud