Bergen Arkitektskole

Bergen Arkitekthøgskole forankrer undervisningen i en lokal byggeskikk basert på tre som viktigste byggemateriale.  Studenter får innblikk i bygningstradisjoner og vår rike kulturarv knyttet til bruk av tre. Utover i studiet blir fokuset dreid mot treets potensial i ny arkitektur; som kulturbærer, med konstruktive og taktile kvaliteter, i forhold til bærekraft og i forhold til holdbarhet. Utover i studiet varierer det hvor mye tre-fokus kursene og oppgavebesvarelsene bidrar med og vi ser her et potensial for et fortsatt økt fokus fra skolens side. Fra neste år ansetter vi et lærerteam med ansvar for 2. klasse som vil ha økt fokus på trebruk, og vi ser på dette som første ledd i å utvikle en egen professorstilling på skolen med særlig fokus på tre. Studentene ser selv potensialet i bruk av tre, og etterspør mer kunnskapsutvekling på dette feltet. De deltar aktivt når vi arrangerer forelesninger og andre program med trefokus.

Med deltagelse i TREKLANG ønsker BAS å fronte en økt tre-satsing i undervisningen. Vi ønsker å delta i å styrke samarbeidet og kunnskapsutvekslingen mellom de deltagende institusjonene og vi ønsker å forbedre synliggjøringen av trebruk gjennom arbeid og installasjoner i offentlige sammenhenger.

Vi ønsker også å tilrettelegge flere langsiktige kurs og felles prosjekter med fokus på tre, i samarbeid med de andre skolene i TREKLANG.