Er du interessert i tre? Jobbar du med tre? Her skal du få alt med deg som føregår i Hordaland. Fra tradisjonell til "FutureBuilt"; treforedling og trebyggeri! Dette nettstedet er eit aktivt plattform og møteplass for deg. Her vil me presentere Hordaland og "TREBY" Bergen frå sine ulike sidar.

Nettstedet er under oppbygging og blir oppdater frå Treklang.


Treklang ER ET Fellesprosjekt for å fremme bruk av tre som materiale i Bergensregionen.